JIF logga för FBMÅLDOKUMENT
Föreningen har fastställt ett måldokument . Dokumentet  fastställdes första gången inför säsongen 2008-2009. Dokumentet innehåller dels en övergripande del  och dels en del för den närmaste säsongen. Den övergripande delen gäller fortfarande och dokumentet uppdateras varje år genom en verksamhetsplan.

Vill du ta del av måldokumentet eller verksamhetsplanen kan du kontakta någon i styrelsen