Järvsjöby ligger på Stöttingsfjällets sydsida i Södra Lappland.. Stöttingfjället som inte är något fjäll i traditionell mening utan ett fjäll som är som ett skogshav. Idag bor ett hundratal personer i byn. De flesta som arbetar pendlar de dryga 3 milen till Vilhelmina. Men i byn finns också ett livaktigt företagande t.ex. ett mjölk- och köttproducerande lantbruk som också gör att landskapet lever och att åkrar och ängar hålls öppna.