En historia värd att minnas

Järvsjöby IF är en idrottsförening med anor långt tillbaka i tiden. De minnesgoda berättar om klubbens verksamhet på 30- och 40-talen med fotboll och längdskidåkning på programmet.

Östen Risberg, Ivan Gebart och Sven Falander var några av förgrundsfigurerna i föreningen som på den tiden hette Järvsjö Idrottsförening Kavaljererna. Ett namn som inte skulle vara speciellt gångbart idag och som tyder på att föreningen i huvudsak var en angelägenhet för männen i bygden.

Georg Stenbom, Tyko Lindgren och Algun Jonsson var dåtidens längåkarprofiler. Det berättas fortfarande om fotbollsprofiler som Ivan Gebart, Rickard Andersson, Ingemar Isaksson, Östen Risberg och Sven Falander.

Affischen här intill från år 1947 tyder på att föreningen hade annan verksamhet än idrott på programmet.

Under en tid var Järvsjöby Vilhelmina kommuns största by med upp emot 400 innevånare. Men som från många andra byar kom utflyttningen att bli mycket stor under 50- och 60-talen. Rationaliseringar inom jord- och skogsbruket gjorde att bygden nästan tömdes på unga människor. Det var arbete och studier i södra Sverige som skulle bli framtiden.
Föreningen hade en ganska tynande tillvaro under 50- och 60-talen. Kring 60-talets början spelades det fotboll och föreningen hade ett pojklag med i en serie som ordnades av en lokaltidning.
1977 reorganiserades föreningen och man hade igång en del gruppaktiviteter. Skytteintresset var stort och föreningen bildade en sportskyttesektion och en skyttebana byggdes. Alf Gunnar Gebart, Tord-Gunnar Sandberg. Roger Nilsson var de som med viss framgång härjade på skyttebanorna.

Fotbollsplan och el- ljusspår anlades och man deltog i kommunserien på längdskidor. Jan-Anders Jonsson är den som hållit längåkartraditionen vid liv och som nu är en ganska framgångsrik elitmotionär med hyfsade placeringar i bl a Vasaloppet.

Under senare delen av 90-talet ökade intresset för längdskidåkning. Föreningen har de senaste 15 åren byggt ut skidanläggningen med ett varierande spårsystem, start och målhus, pistmaskingarage m.m.. föraningen har också egen pistmaskin

Föreningen har idag ett 80-tal medlemmar.