27_karta

SPÅR

En lång historia: Sommaren 2003 Nytt spårsystem. Januari 2004 första tävlingen på de nya spåren. Sommaren 2004 gjordes ytterligare förbättringar, dikning och fler trummor. Start och målområdet breddades för att klara stafetter och masstart. Sommaren 2005, belysning på 1,5 km spåret och skidlekplatsen.Byggnad för tidtagning och speaker uppfördes. Nya hänvisningsskyltar och avståndsmarkeringar på alla spårslingor. Sommaren 2006. färbättring av underlaget på 1,5 km spåret och på start och målområdet. En begagnad pistmaskin, Prinoth Junior inköptes.Mycket reparationer innan den kunde tas i bruk. Pistmaskingarage uppfördes. Vintern 2009,pistmaskinshaveri och byte av pistmaskin till en begagnad PB 240D. Pistmaskingaraget byggdes ut under sommaren. Säsongen 2013-14 bytte vi upp oss till en PB 300 med hydraliska spårkallar. Sommaren 2014 har vi också breddat målgången på stadion. Hösten 2015 har vi byggt ut stadion för att klara stafetter bättre. Sommaren 2016 gjordes stadionarbetet klart med ljudanläggning och flaggstänger. Under sommaren 2018 så grävdes flertalet trummor om längs spårsystemet för att förbättra vattenbortförseln och minska förekomsten av svallis.

Vi kan nu erbjuda en bra längdskidanläggning och hoppas att alla ska känna sig välkomna att nyttja den!

Spårkarta

Vill Du se karta och profil för respektive spårslinga klicka på “KARTA”  under Spårstatus för vardera spår. Kartorna öppnas i ett nytt fönster som utskrivbara pdf-filer.

Spårstatus 2023-04-03

Spåren är som alltid vid den här tiden på året helt fantastiska. Kom och njut av härligt hårda spår både skate och klassiskt.

Kolla här  spårstatus eller på  vår Facebook sida. Facebooksida.https://www.facebook.com/JarvsjobyIf

.

Känner du dig osäker på spårstatusen,  ring Kjell 070-373 28 21

För att ge en så bra information som möjligt om statusen på respektive spår, så har vi infört en gradering från 1 – 5.

1 = Dåliga förhållanden och 5 = perfekta förhållanden. Som exempel kan man uttrycka statusen så att vid 2. kan man åka men, man kan riskera att skidorna ganska ofta skär fast genom snölagret. Det tar mellan 2-3 timmar att prepparera hela spårsystemet efter snöfall. Vi påbörjar prepareringen så fort vi kan och i normalfallet sker det samma dygn som snöfallet upphört.

Skidlekplatsen

Status klassisk =  5

Status fristil =5

1,5 km Elljus,  Klassisk/Fristil

Start/mål 482 möh,lägsta punkt 473 möh,

högsta punkt 485 möh, HD 12 meter, MC 10 meter, TC 34 meter.

Status klassik = 5

Status fristil = 5

KARTA och Spårprofil

3,0 km Dagspår, Klassisk/Fristil

Start/mål 482 möh,lägsta punkt 468 möh,

högsta punkt 491 möh, HD 23 meter,MC 13 meter, TC 61 meter.

Status klassisk = 5

Status fristil = 5

KARTA och  Spårprofil

3,0 km Elljusspår, Klassisk/Fristil

Start/mål 482 möh,lägsta punkt 468 möh,

högsta punkt 492 möh, HD 24 meter,MC 18 meter, TC 61 meter.

Status för klassisk = 5

Status för fristil  = 5

KARTA och Spårprofil

4,0 km Dagspår, Klassisk/Fristil

Karta och profil (Klicka här)

Start/mål 482 möh,lägsta punkt 468 möh,

högsta punkt 491 möh, HD 23 meter,MC 18 meter, TC 100 meter.

Status för klassisk = 5

Status för fristil = 5

KARTA och Spårprofil

4,5 km Dagspår, Klassisk/Fristil

Start/mål 482 möh,lägsta punkt 468 möh,

högsta punkt 498 möh, HD 30 meter,12 meter, TC 100 meter.

Status för klassisk    = 5

Status för fristil     = 5

KARTA och Spårprofil

6,0 km Dagspår, Klassisk/Fristil

Start/mål 482 möh,lägsta punkt 468 möh,

högsta punkt 498 möh, HD 30 meter, MC 18 meter, TC 132 meter.

Status för klassisk    = 5

Status för fristil     = 5

KARTA och Spårprofil