Här hittar du uppgifter på föreningens styrelse m.m., mötesprotokoll och stadgar
Styrelsen

Ordförande:
Kjell Tinderfjäll
Järvsjöby 129
912 93 VILHELMINA , 070-3732821
e-post:

Sekreterare
Ulrika Magnusson
Järvsjöby 186
912 93 VILHELMINA 073-803 20 44
ulricamag@hotmail.com

Kassör:
Peter Fahlander

Järvsjöby 158
912 93 Vilhelmina 070-695 23 17
skidor@jarvsjoby.com

Styrelseledamot:
Fredrik Figaro
Järvsjöby 37
912 93 VILHELMINA 0940-49 00 22
f.figaro@hotmail.com

Styrelseledamot:
Jan-Anders Jonsson
Järvsjöby 179
912 93 VILHELMINA 0940-49 00 34, 070-653 66 99
jan-a@vilhelmina.ac

Styrelsesupleant:

Styrelsesuppleant:
Maria Figaro Eriksson
Järvsjöby 179
912 93 VILHELMINA 070-249 76 03
mariafigaro@hotmail.com

Styrelsesuppleant:
Nicklas Johansson

Revisorer:
Patrik Figaro

Runo Figaro

Valberedning:
Patrik Figaro
Ulrica Magnusson 0940-49 00 89, 073-803 20 44

TÄVLINGSVERKSAMHETEN:
Huvudansvarig: Styrelsen

Distriktstävlingar Styrelsen

Kommunserien och långlopp: Styrelsen

Tränings- och gruppverksamhet:

Ansvarig för spår och maskiner: Styrelsen

Ansvariga för skyttebanan:
Fredrik Figaro och Kjell Tinderfjäll

Ansvarig för fotbollsplanen: Styrelsen