Här nedan hittar Du det tävlingsprogram som styrelsen har fastställt. Meningen med att fastställa ett tävlingsprogram är att alla i god tid ska veta vilka tävlingar som är aktuella och att föreningen också i förväg kan planera vad tävlingsverksamheten kommer att kosta.

Vi har delat upp programmet i två kategorier tävlingar:

 1.  KOMMUNSERIETÄVLINGARNA
  Tävlingsprogram 2018:
  6/1                 Vilhelmina                          Fri stil
  21/1               Saxnäs                                Klassisk stil
  4/2                 Järvsjöby                             Fri stil
  18/2               Dalasjö                                Klassisk stil
  18/3               Latikberg, KM                    Klassisk stil

  Reservdagar, 28/1, 25/2, 4/3

Första start kl 12.00 förutom den 18 mars då är första start kl. 11.00
ANMÄLAN TILL PETER  SENAST ONSDAG FÖRE TÄVLING

På säsongsupptakten beslutade vi att denna säsong så ska vi verkligen kämpa för att försvara segern både i Klubbkampen och Kommunstafetten  Vi visade förra säsongen att allas deltagande var viktig, alla poäng räknas.

2. Övriga tävlingar se Tävlingskalendern på IdrottOnline, www.jarvsjoby.com/skidor

Regler för anmälan och resor till tävlingar.
Föreningen betalar anmälningsavgift för alla medlemmar i ålder upp till juniorer. Föreningen betalar bilersättning med 10:-/mil till de som skjutsar till tävlingar. (gäller åldrar upp till juniorer) Samåkning ska i största möjliga mån eftersträvas.

När anmälan lämnas talar man om, om man kan skjutsa till tävlingen. Tävlingsledaren samordnar resorna och meddelar vilka som skjutsar till respektive tävling och när avresan sker.

Kräver tävlingen övernattning samordnar tävlingsledaren logifrågan med ledare/tävlande/föräldrar. För vissa tävlingar kan föreningen, till en del bidra, till logikostnaden.

Anmälan till tävling ska ske till TRÄNARE eller e-post, skidor@jarvsjoby.com,

TRÄNARE och kassören ansvarar för att anmälan och betalning skickas i tid till tävlingsarrangören.